پخش امپرطور بادها (جومونگ2)از شبکه ی3

یه خبره داغه داغ آخ دستم سوخت!!!!!تعجب(خیلی داغ بود!!!) سریال امپراطور بادها (جومونگ2) (سرزمین بادها)بعد از کمی تغییرات در روز و ساعت پخش در تاریخ:سه شنبه٣١فروردین١٣٨٩مصادف با٢٠مارس٢٠١٠ درساعت٢٠:۴۵از شبکه ی٣سیما پخش خواهد گردید.هورا   هورا   هورا

نظر نظر نظر....چشمکهوراخنده

/ 0 نظر / 58 بازدید